Mô hình tim người tỉ lệ 1:1

  • Mã sản phẩm:

  • Tình trạng: Còn trong kho

  • 400,000đ

  • Mô hình giải phẫu Tim người tỉ lệ 1:1 cho thấy hình ảnh trực quan và chính xác giải phẫu tim người, có thể bóc tách các bộ phận để quan sát bên trong

Mô hình Tim người tỉ lệ 1:1 cho thấy hình ảnh trực quan và chính xác giải phẫu tim người, có thể bóc tách các bộ phận để quan sát bên trong

 

 

mo-hinh-tim-nguoi

mo-hinh-tim-nguoi-2

mo-hinh-giai-phau-tim-nguoi

mo-hinh-tim-nguoi-ti-le-1:1

mo-hinh-tim-nguoi-4

mo-hinh-tim-nguoi-6

 

XEM THÊM:

Mô hình giải phẫu hệ cơ quan

Mô hình y khoa