Mô hình hệ tuần hoàn cơ thể

  • Mã sản phẩm:

  • Tình trạng: Còn trong kho

  • 3,000,000đ

  • Mô hình hệ tuần hoàn cao cấp mô tả hệ tim và các mạch máu chi tiết trong cơ thể, gồm hệ thống mạch đầu, mạch chi, mạch tạng.

Mô hình hệ tuần hoàn cao cấp mô tả hệ tim và các mạch máu chi tiết trong cơ thể, gồm hệ thống mạch đầu, mạch chi, mạch tạng.

Mô hình hệ tuần hoàn: Cấu tạo

Mô hình này mô phỏng hệ tuần hoàn cơ thể người

- Bộ phận tim có thể bóc tách

- Động mạch thân tạng và các phần của tạng

- Đường đi của mạch máu tại đầu và các chi.

 

chi tiết mô hình hệ tuần hoàn cơ thể người

 

mô hình hệ tuần hoàn cơ thể người

 

chi tiết hệ tuần hoàn cơ thể người

 

mô hình hệ tuần hoàn cơ thể người chi tiết tách rời

 

mô hình hệ tuần hoàn cơ thể người

 

các mạch máu trong cơ thể người

 

mô hình hệ tuần hoàn cơ thể người

 

mô hình tuần hoàn cơ thể

 

Mô hình tuần hoàn động tĩnh mạch

 

mô hình hệ tuần hoàn

 

Mô hình tuần hoàn cơ thể

 

XEM THÊM:

Mô hình giải phẫu hệ cơ quan

Mô hình y khoa