Điều kiện đổi trả và hoàn tiền

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Chúng tôi sẽ thực hiện việc đổi/trả hàng và hoàn tiền cho khách hàng trong những trường hợp sau.

  1. Sản phẩm giao không đúng đơn đặt hàng
  2. Sản phẩm mua rồi nhưng không ưng ý:
  3. Sản phẩm mua bị lỗi
  • Điều kiện đổi trả hàng: Điều kiện về thời gian đổi trả: trong vòng 24h kể từ khi nhận được hàng.
  • Điều kiện về sản phẩm: Hàng hóa còn đầy đủ các bộ phận, không có dấu hiệu sử dụng quá nhiều hoặc hỏng hóc.
  • Có đầy đủ các giấy tờ kèm theo (hóa đơn mua hàng, catalogue...) và các linh kiện, tặng phẩm kèm theo (nếu có).
  • Khách hàng chịu chi phí vận chuyển cho việc đổi, trả hàng.

Trường hợp không đủ các điều kiện trên thì quyền quyết định đổi, trả hàng thuộc về Chúng tôi.