Mô hình giải phẫu buồng trứng và các giai đoạn phát triển của nang trứng

 • Mã sản phẩm:

 • Tình trạng: Còn trong kho

 • 3,600,000đ

 • Mô hình giải phẫu buồng trứng và các giai đoạn phát triển của nang trứng mô tả các cấu trúc giải phẫu cơ bản của buồn trứng và vòi trứng, đồng thời mô tả các giai đoạn của quá trình phát triển nang trứng, thích hợp sử dụng giảng dạy và học tập môn giải phẫu và mô phôi học trong các trường đại học, cao đẳng y.

 

Mô hình giải phẫu buồng trứng và các giai đoạn phát triển của nang trứng mô tả các cấu trúc giải phẫu cơ bản của buồn trứng và vòi trứng, đồng thời mô tả các giai đoạn của quá trình phát triển nang trứng, thích hợp sử dụng giảng dạy và học tập môn giải phẫu và mô phôi học trong các trường đại học, cao đẳng y.

 

Mô hình giải phẫu các giai đoạn phát triển của nang trứng

 

Mô hình các giai đoạn phát triển của nang trứng

 

Mô hình giải phẫu buồng trứng và các giai đoạn phát triển của nang trứng

 

 

Mô hình giải phẫu buồng trứng và các giai đoạn phát triển của nang trứng: mô tả chi tiết

 • Các cấu trúc giải phẫu cơ bản:
  + vòi trứng
  + buồng trứng
  + hệ thống động tĩnh mạch nuôi vòi trứng và buồng trứng
 • Các giai đoạn của quá trình phát triển nang trứng
  + Nang trứng nguyên thủy
  + Nang trứng cấp 1
  + Nang trứng cấp 2
  +Nang trứng trưởng thành
  + Trứng rụng
  + Thể vàng
  + Thể trắng

 

Mô hình giải phẫu buồng trứng

 

Mô hình giải phẫu buồng trứng và nang trứng

 

Mô hình giải phẫu buồng trứng và các giai đoạn phát triển của nang trứng

 

 

XEM THÊM:

Mô hình thực hành sơ cứu, cấp cứu

Mô hình y khoa