Hướng dẫn tập đi cho bệnh nhân tai biến

Ngày đăng: 23/07/2021

Lượt xem: 397

Ở Video hướng dẫn bệnh nhân liệt nửa người tập đi này, chúng tôi sẽ hướng dẫn người bệnh yếu liệt nửa người tập đi với gậy chống:

  • Cách chọn gậy chống phù hợp với người bệnh
  • Hướng dẫn tập đi những bước đi đầu tiên với gậy chống và có người nhà hỗ trợ nhiều.
  • Hướng dẫn tập đi với gậy chống sau khi chân của bệnh nhân đã vững hơn, người nhà hỗ trợ ít
  • Hướng dẫn bệnh nhân đi với dáng đi như người bình thường.
  • Hướng dẫn bệnh nhân lên xuống cầu thang