HƯỚNG DẪN TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TAI BIẾN, CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Ở GIAI ĐOẠN 5 (TẬP ĐI) 31 th.03

Dòng sản phẩm: Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng Video hướng dẫn tập PHCN cho người tai biến, chấn thương sọ não ở…

Đọc thêm
HƯỚNG DẪN TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TAI BIẾN, CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Ở GIAI ĐOẠN 4 (TẬP ĐỨNG) 26 th.03

Dòng sản phẩm: Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng Video hướng dẫn tập PHCN cho người tai biến, chấn thương sọ não ở…

Đọc thêm
VIDEO HƯỚNG DẪN TẬP PHCN CHO NGƯỜI TAI BIẾN, CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Ở GIAI ĐOẠN 3 19 th.01

Video hướng dẫn tập PHCN cho người tai biến, chấn thương sọ não ở giai đoạn 3 sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn các bài…

Đọc thêm
VIDEO HƯỚNG DẪN TẬP PHCN CHO NGƯỜI TAI BIẾN, CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Ở GIAI ĐOẠN 2 14 th.12

Video hướng dẫn tập PHCN cho người tai biến, chấn thương sọ não ở giai đoạn 2 sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn các…

Đọc thêm
VIDEO HƯỚNG DẪN TẬP PHCN CHO NGƯỜI TAI BIẾN, CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU 17 th.11

Video hướng dẫn tập PHCN cho người tai biến, chấn thương sọ não ở giai đoạn đầu sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn các…

Đọc thêm
Hướng dẫn tập luyện với bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo trước 23 th.07

- Bệnh nhân đứt dây chằng chéo trước thường ở độ tuổi còn rất trẻ. Vì vậy, sau phẫu thuật cần có những bài…

Đọc thêm